MÚSICA EBRENCAHistoria

Vídeos
Lo meu riu (Joan Rovira))

Terra de l'Ebre (D.O.) Quico el Célio, el Noi i el Mut de les Ferreries

Som desang ben catalana (Pepet i Marieta)